Inspirada en els totems de pedra d’algunes mitologies, Totem és una superfície d’aspecte petri i textura rugosa. Un conglomerat de pedres de diferents tamanys que, sobre fons gris, dissenyen una col·lecció de tall atemporal.

FORMATS DISPONIBLES:
150 x 320 cm / 59" x 126' MDi iTOP (20 mm)

150 x 320 cm / 59" x 126' MDi iTOP (12 mm)

150 x 320 cm R / 59" x 126"R MDi iTOP (6 mm)

150 x 320 cm / 59" x 126' MDi iTOP (4 mm)
[ TOTEM ]

Ambients