Matteria és capaç de captar l’harmonia entre la bellesa del subtil i la naturalesa més orgànica. Inspirada en la puresa dels minerals, aquesta col·lecció formada per quatre tonalitats monocolor és fidel reflex del minimalisme i la sobrietat.

FORMATS DISPONIBLES:
160 x 320 cm / 62.99" x 126' iTOP (12 mm)

160 x 320 cm R / 62.99" x 126"R iTOP (6 mm)

160 x 320 cm / 62.99" x 126' iTOP (4 mm)
[ Matteria ]

Ambients