El màrmol tavertí és una de les pedres naturals més belles i nobles, que des de temps immemorials ha servit com a element decoratiu. Geo s’inspira en aquesta bonica pedra, remarcant el seu veto suau i lineal.

FORMATS DISPONIBLES:
150 x 320 cm R / 59" x 126"R MDi iTOP (6 mm)

150 x 320 cm / 59" x 126' MDi iTOP (12 mm)

150 x 320 cm / 59" x 126' MDi iTOP (4 mm)
[ GEO ]

Ambients